May 28, 2018

אז הלכתי ללמוד מרחלי, הבעלים של המותג soulandpaper איך להכין אלבום.

הגענו כמה בנות, כל אחת עם התמונות שלה, כל אחת והזיכרונות שלה. התיישבנו בשולחן שנראה כמו לונה פארק של יצירה. עמוס בטושים, בשבלונות, בסטריפים צבעוניים וברעיונות שעומדים להבשיל.

אנחנו מתחילות מהכריכה, כולן...

Please reload